Judul:Zakat
Pengarang:Mamluatul Maghfiroh, S.S
Halaman:112 hal
Ukuran:15 x 21,5 cm

Zakat merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap kaum miskin. Sayangnya, zakat belum dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Buku fikih zakat ini membahas persoalan zakat mulai dari zakat fitrah sampai zakat mal.