Judul:Taharah
Pengarang:Ahmad Sidik, Lc
Halaman:96 hal
Ukuran:15 x 21,5 cm

Betapa pentingnya taharah kelihatan dari keberadaan bersuci sebagai syarat sah melaksanakan ibadah. Buku fikih praktis taharah menerangkan tata cara bersuci, seperti wudu, mandi, dan tayamum. Buku ini juga mengetengahkan tata cara menyucikan benda yang terkena najis, mulai dari najis mukhaffafah sampai najis mughaladah.